Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu, z.s.

V případě dotazů k FMA kontaktujte asistenta senátora Mgr. Miroslav Hofmann, 603 93 88 51, hofmann@miroslavantl.cz

Preambule
Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu je spolkem podle občanského zákoníku § 214 - 302. Spolek je založen za účelem dosažení vyšší kvality života občanů a regionálního rozvoje prostřednictvím podpory činností obcí, neziskových organizací, drobných, malých a středních podnikatelů, spolkových sdružení a ostatních subjektů, a to zejména v oblasti vzdělávání lidských zdrojů, rozvoje infrastruktury, cestovního ruchu, životního prostředí - a dále v oblasti rozvoje občanských, sportovních, sociálních, kulturních, osvětových a informačních aktivit.

Název a sídlo sdružení
Název: Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu, z.s.
Sídlo: Sokolovská 1349, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Sdružení používá zkratku názvu: FMA
IČO: 26575574

Cíle sdružení
FMA je neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, jejichž společným zájmem je : a) zajištění a spolupráce mezi veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími subjekty a občany, b) podpora rozvoje občanských iniciativ a vzdělávání lidských zdrojů, c) zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu, d) podpora humanitární, charitativní a svépomocné činnosti mezi občany, e) podpora rozvoje regionu, regionálních tradic a zvyklostí, obnovy a zachování historických a kulturních památek, f) podpora rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, vyhledávání, zjišťování a poskytování informací v oblasti cestovního ruchu, g) informační, vzdělávací, poradenská a publicistická činnost, zaměřená zejména na informování občanů regionu, h) příprava, zajištění a organizace kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, včetně akcí charitativních, i) vyhledávání a získávání informací o veřejných finančních podporách a sponzorských darech k financování činností, j) ochrana přírody a krajiny včetně ochrany životního prostředí, k) poskytování obecně prospěšných činností v oblasti svých aktivit, l) podpora pracovních a společenských aktivit handicapovaných lidí, poradenství souvisejících s pracovním uplatněním, podpora rozvoje regionu postiženého nezaměstnaností, m) podpora a organizování volnočasových aktivit problémových skupin obyvatelstva, n) působení na děti a mládež v rámci primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů a podílení se na jejich řešení, o) podpora boje proti rasismu a xenofobii, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti, podněcování a podpora zájmu občanů o věci veřejné, p) podpora činností v oblasti drogové prevence, r) příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických rozvojových dokumentů, s) zvyšování informační a počítačové gramotnosti občanů v regionu, t) podílení se na metodickém vedení přípravy a realizaci regionální politiky na všech územních úrovních, u) zajištění informačního servisu o možnostech financování regionálních aktivit z domácích zdrojů a z fondů Evropské unie.

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... HEJTMAN ŠTĚPÁN PODRAZIL „SVOU“ NEMOCNICI :-( více... Zobrazit další zprávy

PROBLEMATIKA IMIGRANTŮ

Migranti a sociální dávky více... Dotaz PL k teroristickému útoku v Berlíně více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU