7 dotazů na PL: "Je možný trestní postih Islámu...?"

vydáno 21.03.2016 22:45 | autor: Miroslav Hofmann

PARLAMENTNÍ LISTY – otázky = odpovědi:

ilouch

Otázky, na které se asi moc lidi neptá...
 

1) Zabýval se někdo tím, zda islám jako takový se svými myšlenkami a hodnotami není v rozporu s naší ústavou a zákony vůbec? (práva žen, mnohoženství, dětské manželky, právo sharia se středověkými tresty, atd.)

2) Co, když se 'dobrý islám' časem dobrovolně poddá/spojí s islámem 'zlým'? Co pak? Ještě jsem ve svém dlouhém životě neviděla, že by se zlo dobrovolně vzdalo moci/ vlivu.

3) Jsou si politici vědomi, že cokoli rozhodnou v oblasti i/migrace, je nezvratné a po dobrém se napravit nedá? Oni NIKDY dobrovolně neodejdou... proto je sem proboha! (a to jsem ateista) nepouštějte, prosím.

 


ilouch
Proc

Dobrý den,

mohl byste mi, prosím, zodpovědět:
4) proč se nezakáže alespoň salafistická a wahabistická podoba islámu
- proč se nepostaví mimo zákon symboly/vlajka IS tak, jako symboly nacistické
5) proč má vůbec Evropa (kromě Německa, které je pozvalo) řešit válečné uprchlíky, když mají zůstat v první bezpečné zemi
6) proč se migrantům jasně a srozumitelně neřekne, že MUSÍ dodržovat naše zákony a když je poruší, proč se okamžitě navěky nevyhostí
7) proč, když migranti připlouvají z Turecka do Řecka a my je tam (pokud to turecký úředník s právem veta schválí) vrátíme, musíme vzít za vráceného Syřana jiného a ještě Turkovi platit (když sakra připluli od nich!), místo toho, aby Turek platil nám, že si vůbec nějaké uprchlíky vzít chceme.... i když, uznávám, v poslední době dělají všechno pro to, aby je nebylo možno označit jako 'bezpečnou zemi'

nějak to prostě nechápu. Ale chápu obavy mladých zakládat rodiny :( dobře už bylo...

Děkuji za odpověď

Ilona Bazalova, Praha 4

 

Souhrnná ODPOVĚĎ na 7 otázek „ISLÁM = PROČ…?:

Vážená paní Ilono,

I pro nedostatek času – a zejména proto, že většina jich nepatří mně, ale (politickému) vedení tohoto státu a vůdcům Evropské unie, ale i pro ty doslova šílené a hrůzné teroristické akce, k nimž dnes došlo v metropoli EU, zareaguji stručně až „telegraficky“. Pro přehlednost jsem si dovolil Vaše dotazy očíslovat:

 

Ad 1) Nevím, zda se tím někdo zabývá, ale Ústava ČR a všechny zákony musí platit (bez rozdílu) pro všechny lidi, kteří se pohybují na území České republiky. Je to tzv. zásada teritoriality. Pokud je někdo poruší, musí být za to postižen. Ostatně i trestní zákoník postihuje porušení ústavních práv, vyplývajících z druhého ústavního zákona, tj. z Listiny základních práv a svobod. Konkrétní věci by řešily obecné soudy a rozpor s Ústavou ČR by měl řešit soud ústavní. Jinak to je otázka pro českou vládu, resp. pro premiéra a ministra spravedlnosti…

Ad 2) O této variantě je lepší neuvažovat, protože to by byla katastrofa. Takže doufejme, že k tomu nikdy nedojde.

Ad 3) Nevím, jak ostatní, ale si toho vědom jsem – a varuji ostatní zákonodárce i vládní činitele od začátku této hrozby. Já je sem nepouštím - a pokud vím, v ČR se všichni musí podrobit přísným opatřením, když (a to stále opakuji) máme nejpřísnější „imigrační zákony“. Jinak to je otázka pro českou vládu, resp. pro premiéra a ministra vnitra…

Ad 4) Tento Váš dotaz v podstatě navazuje na Vaši věcně a argumentačně správnou otázku úvodní.

Jako „trestňák“ stručně upozorním na možnou trestní odpovědnost pro trestný čin založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka dle § 403 trestního zákoníku (TrZ), kdy trestný je ten, „kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob…“. V případě, že zločinec tento čin spáchá „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem, nebo jako člen organizované skupiny, či za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu…“, půjde už o zvlášť závažný zločin s trestní sazbou trestu odnětí svobody od tří do deseti let. V § 404 TrZ je pak stanovena trestnost pro projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Další tzv. rasově motivované trestné činy najdete v § 355 TrZ (tj. trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob) a v § 356 TrZ (trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod). Další výčet možných trestných činů v rámci forem trestné součinnosti (s pachateli apod.) najdete v samostatném dílu 8., hlavy desáté zvláštní části TrZ. Je tam upravena trestnost podněcování k trestnému činu, schvalování trestného činu, ale i neoznámení a nepřekažení trestného činu.

Trestní postih však záleží na posouzení konkrétního jednání státními zástupci, kteří (společně s policejními orgány) rozhodují o tom, zda bude někdo trestně stíhán a pro jaký trestný čin. Při té příležitosti připomínám tzv. zásadu legality (v § 2 odst. 3 trestního řádu), dle níž je státní zástupce povinen stíhat každý trestný čin, o kterém se dozví.

S ohledem na dnešní neuvěřitelně cynické tragické teroristické útoky považuji za nutné upozornit na § 311 TrZ, kdy za teroristický útok hrozí až výjimečný trest (tj. 20 – 30 let, anebo trest doživotí). Otázkou je, zda by se Evropa neměla zamyslet nad vhodností zavedení trestů smrti za teroristické útoky…! 

Ad 5) Tohle je otázka pro českou vládu, resp. pro premiéra a ministra vnitra – a pro „vedení EU“… 

Ad 6) Já nevím, zda jim tohle někdo říká, ale doufám, že ano. O vyhoštění konkrétního cizince z území ČR musí být rozhodnuto v řádném správním či v trestním řízení. Pokud jde o trestní řízení, trest vyhoštění lze vyměřit na 1 – 10 let, anebo na dobu neurčitou. Jinak to je otázka pro českou vládu, resp. pro premiéra a ministra vnitra…Odpovědi MV na nejčastěji kladené otázky ohledně migrace najdete na jejich webu: http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/migrace-casto-kladene-dotazy-casto-kladene-dotazy.aspx. Fakt doporučuji…!

Ad 7) Tohle je (stejně jako Vaše 5. otázka) dotaz pro českou vládu, resp. pro premiéra a ministra vnitra – a pro „vedení EU“…

Jinak moje neměnné názory si můžete přečíst na mých webových stránkách www.miroslavantl.cz a na mém Fcb.

 
KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... HEJTMAN ŠTĚPÁN PODRAZIL „SVOU“ NEMOCNICI :-( více... Zobrazit další zprávy

PROBLEMATIKA IMIGRANTŮ

Migranti a sociální dávky více... Dotaz PL k teroristickému útoku v Berlíně více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU