Podceňovaný EVROPSKÝ VYŠETŘOVACÍ PŘÍKAZ

vydáno 20.07.2018 19:15 | autor: Miroslav Antl

Podceňovaný EVROPSKÝ VYŠETŘOVACÍ PŘÍKAZ znamená výrazné zrychlení trestního procesu v rámci mezinárodní justiční spolupráce!

Avšak nikoho (včetně médií) nezajímá – a někteří „zákono(ne)dárci“ ho zřejmě ani nechtějí. Při stávající pomalé trestní součinnosti totiž obvinění musí být propouštěni z vazby na svobodu a trestní řízení se pak táhne mnoho let. Vláda nespěchala, poslanci také ne - a senátoři zatím také odkládají. Ale neodloží, neb musíme rozhodnout do třiceti dnů, jinak se novela pokládá za schválenou :-)

A O CO JDE…?

Je to jeden z nejvýznamnějších institutů, kdy „přikazující stát“ vydá rozhodnutí, jež je žádostí o právní pomoc – a toto rozhodnutí je dožádaný stát povinen vykonat. V současném našem systému spolupráce nemusí být formální žádost přijata vůbec – a nadto trvá podstatně déle (třeba i rok, či více), neb lhůty pro vyřízení žádosti nejsou stanoveny. Navíc ve vazebním trestním řízení jsou lhůty pro přípravné řízení limitovány dle druhu trestných činů 4., 8., 12., anebo výjimečně 16. měsíci, takže např. u nejzávažnějších mezinárodních drogových zločinů je maximální lhůta vazby jeden rok – a pokud není žádost o právní pomoc dožádaným státem vyřízena, musí být pachatelé organizované skupiny působící ve více zemích propuštěni na svobodu… Tento vyšetřovací příkaz předpokládá max. lhůtu pro vyřízení 90 dnů, v některých případech i kratší.

Transpoziční lhůta našemu státu uplynula již před více než jedním rokem (22. 5. 2017) – a Evropská komise tudíž před rokem zahájila řízení o porušení povinnosti i proti ČR. Naše senátní delegace ÚPV na červnové pracovní cestě v Londýně byla na tamním ministerstvu vnitra upozorněna, že jsme jedním z posledních států, s nímž nelze tento zrychlený důkazně účinný postup realizovat…

I zastyděl jsem se (za náš stát) – a slíbil, že věc projednáme 11. 07. na schůzi ÚPV, což jsme učinili (viz video ČT), a že příslušný institut bude schválen nejpozději do konce 7. měsíce tohoto roku.

Nakonec jsme to na červencovém Plénu Senátu po hladkém průběhu stihli schválit, a pokud svůj podpis připojí i prezident, tak se zařadíme mezi evropské státy, které chtějí skutečně bojovat zejména s mezinárodním organizovaným zločinem a terorismem

Děkuji svým ctěným kolegům v Senátu za schválení.

 

 

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU