Další podání senátora JUDr. Miroslava Antla k Ústavnímu soudu ČR

vydáno 27.10.2013 10:04 | autor: Miroslav Hofmann

Senátor JUDr. Miroslav Antl (předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR) společně s místopředsedou téhož výboru panem senátorem MUDr. Vladimírem Plačkem a s  místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR panem senátorem MUDr. Radkem Sušilem (a s dalšími 18.ti senátorkami a senátory) podali dle § 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR návrh na zahájení řízení o zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb. ministerstva zdravotnictví ze dne 27.7.2012 k Ústavnímu soudu ČR.

Tato vyhláška, účinná od 1.10.2012, stanoví Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorostu – a senátoři požadují zrušení této vyhlášky s možným časovým odstupem k tomu, aby mohl být indikační seznam příp. přepracován.

Jako další eventualitu dává senátorský návrh Ústavnímu soudu v Brně na zvážení zrušení alespoň části této vyhlášky, která též zavádí nové pojmy základní a opakovaný léčebný pobyt, přičemž v § 2 odst. 2 stanovuje, že poslední léčebný pobyt pojištěnce v období od 1.10.2009, tedy 3 roky před nabytím účinnosti této vyhlášky, se považuje za základní léčebný pobyt a další léčebný pobyt již jako opakovaný dle této vyhlášky.

V tomto ustanovení vidí podepsaní senátoři nepřípustnou nepřímou retroaktivitu.

Předpokládají konzistentní rozhodování ústavního soudu, stejně jako v případě zdravotnických nadstandardů, které sice ÚS přímo nezrušil, ale požaduje jejich výčet v příloze zákona č. 49/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  Proto jsou navrhovatelé přesvědčení o tom, že také Indikační seznam by měl být přílohou tohoto zákona.

Vzhledem ke kritické situaci v lázních, ve kterých se počet pacientů, jejichž pobyt je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, snížil mnohdy až o 50 %, ale i s ohledem na medicínské hledisko, navrhují senátoři budoucímu ministru zdravotnictví jako první krok v této oblasti prodloužit základní dobu pobytu v lázních zpět na 28 dnů.

Další podrobnosti, týkající se inkriminovaného návrhu, najdete zde. 

KOMENTÁŘE

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Rychnovská nemocnice je řadu let mojí prioritou...! více... NA „COVIDÍ“ ŠPIČKU - SENÁTORSKOU MYČKU :-) více... Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání 17. června 2019 o plánované fúzi krajských nemocnic nerozhodlo více... Zobrazit další zprávy

Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU