Dotaz PL "Co je abolice?"

vydáno 05.11.2017 09:38 | autor: Miroslav Hofmann

PARLAMENTNÍ LISTY – otázky = odpovědi:

Dotaz:

Verba

Abolice

Pane doktore, dobrý den. Při vší úctě k naší Ústavně, z jakého důvodu má prezident ústavní pravomoc zastavit trestní stíhání? Už amnestie je na hraně, ale budiž. Tohle mi ale nepřijde moc dobré. Má to nějaký racionální důvod? Nesnižuje to soudní moc? A jako právník, myslíte, že je toho víc, co by se mělo v Ústavě změnit? Do teď jsem o jejím obsahu nepochyboval nebo jsem nebyl zastánce změn

Odpověď:

Zdravím Vás – a úvodem musím říci/napsat, že já rovněž nejsem příznivcem změn Ústavy ČR. Je zřejmě logické, že by i Ústava měla být s delším časovým odstupem přezkoumávána a příp. i novelizována. Nelze to však činit tak, jak se o to pokouší zejména poslanci, kteří jsou schopni souběžně podat i pět návrhů na změnu ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Každá změna Ústavy ČR by měla projít nejen připomínkovým řízení na úrovni vlády, ale zejména širokou odbornou diskuzí, v níž by se k zamýšleným změnám vyjadřovali hlavně erudovaní ústavně-právní experti. Určitě by to neměla být pouhá reakce na chování a činnost konkrétního prezidenta republiky, tedy včetně jeho přání na posílení prezidentských pravomocí, či naopak přání jeho odpůrců na omezení pravomocí. Mně osobně se sice (coby bývalému prokurátorovi a státnímu zástupci) pravomoci k udílení milostí a zejména k vyhlášení (až nesmyslně „širokých“) amnestií nelíbí, ale chápu, že jde o historickou „výsadu panovníků“, kterou jsme převzali z rakouského práva. Novelou Ústavy ČR (ústavním zákonem č. 71/2012 Sb.) však došlo k rozšíření povinnosti ke kontrasignaci a odpovědnosti vlády i ve vztahu k milosti /viz článek 63, odst. 1, písm. j), odst. 3, 4 Ústavy ČR/.

 

Dotaz:

hanka45

Prosím Vás, můžete mě vysvětlit, co je abolice?

Jak to navazuje na Ústavu ČR apod. Děkuji!

Odpověď:

Abolice je jednou z pravomocí prezidenta republiky, upravenou článkem 63, odst. 1 písm. j) Ústavy ČR, podle něhož „Prezident republiky dále nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.“… Je to vlastně milost nezahájením či nepokračováním v trestním stíhání, přičemž dle dalších odstavců inkriminovaného článku Ústavy ČR vyžaduje takové rozhodnutí prezidenta republiky ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády s tím, že za rozhodnutí odpovídá vláda.

V trestním právu má „aboliční rozhodnutí“ procesní dopad v § 11 odst. 1 písm. a) trestního řádu, kdy „Trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, nařídí-li to prezident republiky, uživ svého práva udílet milost nebo amnestii.“. Znamená tedy jasnou nepřípustnost trestního stíhání, na kterou musí orgány činné v trestním stíhání okamžitě reagovat odložením trestního stíhání, které ještě nebylo zahájeno, a v případě, že již trestní stíhání zahájeno, musí jej státní zástupce (v přípravném řízení) a soud (v řízení před soudem) zastavit. 

KOMENTÁŘE

PROBLEMATIKA IMIGRANTŮ

Migranti a sociální dávky více... Dotaz PL k teroristickému útoku v Berlíně více... Dotaz Parlamentních listů na téma program německé CSU proti imigrantům více... Dotaz PL na téma stejná výše dávek pro uprchlíky v rámci EU? více... Zobrazit další zprávy


Audiozáznam pořadu Stanislava Motla s hostem Miroslavem Antlem ke stažení [ZDE]

NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU